پیش ثبت نام پایه پنجم پسرانه

بازگشت به صفحه اصلی

 

1 قوانین و مقررات
2 اطلاعات شخصی
3 اطلاعات تماس
4 پیش نمایش اطلاعات
  • ـ ظرفیت خالی موجود در پایه پنجم دبستان پسرانه 7 نفر می باشد و این پیش ثبت نام با ظرفیت 20 نفر جهت ایجاد لیست ذخیره متقاضیان می باشد و چنانچه انصراف یا افزایش ظرفیتی اتفاق افتد به ترتیب افراد جهت مصاحبه دعوت خواهند شد.
    _ این پیش ثبت نام به منظور دعوت در مصاحبه می باشد و به معنی ثبت نام قطعی نمی باشد و هیچگونه حقی برای ثبت نام کننده ایجاد نمی کند.
    - لطفا در ثبت صحیح جنسیت دانش آموز و پایه تحصیلی و مشخصات وی دقت لازم را داشته باشید زیرا موارد به هیچ وجه قابل اصلاح نمی باشد.