پیش ثبت نام طرح مهارت ورزی مادر و کودک عروج اندیشه با مشارکت فرهنگسرای خانواده شهرداری-دخترانه

بازگشت به صفحه اصلی

1 قوانین و مقررات
2 اطلاعات شخصی
3 اطلاعات تماس
4 پیش نمایش اطلاعات
  • _ این پیش ثبت نام به منظور دعوت در جلسات آشنایی با رویکرد و برنامه بازیکده عروج اندیشه می باشد و به عنوان ثبت نام تلقی نخواهد شد.
    _ با توجه به رویکرد های ویژه این مجموعه جهت کودکان چهار ساله با تکیه بر اصولی چون« مادر محور تربیت کودک» ; «بازی محوری» و «توجه به حق انتخاب و اختیار کودک»و ... بعد از پایان مرحله پیش ثبت نام، نشستی جهت تشریح فعالیت های این مقطع به منظور انتخاب آگاهانه والدین برگزار خواهد شد و پس از آن از بین متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
    _باتوجه به اهداف طراحي بازيكده ؛ شركت كنندگان اين دوره ها در اولويت پذيرش دبستان عروج انديشه در سالهاي آتي مي باشند و در صورت عدم تكميل ظرفيت از بين ساير متقاضيان پذيرش صورت ميگيرد.