ساختار سازمانی

ساختار سازمانی :

رئیس هیئت مدیره : مهدی دهقان چناری

مدیر عامل : حمید رضا فرزاد

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش : محمد دائی

کادر اجرایی دبستان پسرانه :

مدیر دبستان : حمید رضا فرزاد

معاونت رشد : عباس یاوری

معاونت هماهنگی : حمید شیشه بری

مربیان پایه اول : علی اقتصادی – محمد دهقانی تفتی

کادر اجرایی دبستان دخترانه :

مدیر دبستان : سعیده حاجی یوسفی

معاونت رشد : سرکار خانم عوض بخش

معاونت هماهنگی : سرکار خانم هاشمی

مربیان پایه اول : عاطفه کلانتری – منیره مهدیان