ثبت نام میان پایه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

به اسم حبیب

 

با توجه به تکمیل ظرفیت کلاس های دبستان ،

برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ 

متاسفانه ثبت نام میان پایه نخواهیم داشت .

 

عروج اندیشه