هیئت مدیره

مدارس عروج اندیشه زیر نظر موسسه عروج دالعباده اداره می گردد که اعضای هیئت مدیره این موسسه به شرح زیر می باشد

 

  • آقای دکتر ابوالقاسم عاصی ( عضو هیئت علمی دانشگاه )
  • آقای سید احمد عبودتیان ( مدیر عامل قرار گاه خاتم الاوصیاء عج)
  • آقای مهدی دهقان چناری ( مدیر عامل موسسه عروج دارالعباده )
  • آقای حسام سالکی ( معاون حوزه هنری استان یزد )
  • آقای حمیدرضا فرزاد ( مدیر عامل مجتمع آموزشی خاتم الانبیا یزد )
  • آقای محمد علی جعفری ( نویسنده )
  • آقای علی احسان زاده ( پژوهشگر در حوزه مسائل دینی )